Shromáždní

 Shromáždění 2016

SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM TOVÁRNÍ 39 BEROUN,
IČ: 01582984, se sídlem Beroun – Město, Tovární 39, PSČ 266 01


P O Z V Á N K A
na shromáždění vlastníků jednotek konané v salonku Hotelu na Ostrově
dne 2. 11. 2016 od 18:00 hodin   Proběhla 


Program jednání:
1. Zahájení, prezence                                                             
2. Změna názvu SVJ – úprava dle nového Občanského zákoníku            Schválené
3. Změna stanov SVJ – úprava dle nového Občanského zákoníku           Schválené

4. Volba náhradníků statutárního orgánu                                                   Schválené        
5. Hospodaření SVJ za uplynulé období                                                    Schválené
6. Hospodářský výsledek SVJ – schválení                                                Schválené
7. Úvěr na zateplení domu + mimořádná splátka                             ANO Schválené
8. Správa SVJ                                                                                            Schválené

9. Pronájem nebytového prostoru                                                         Schválené
10. Pojištění domu                                                                                    Schválené
11. Rozpočet + plán oprav na další období                                             Projednané
12. Úklid společných prostor                                                                   Projednané
13. Různé                                                                                                Projednané
14. Závěr                                                                                                                                


S ohledem na důležitost projednávaných bodů je účast nutná!

 

V případě, že se nebudete moci shromáždění zúčastnit, využijte možnosti udělení plné moci k zastupování, kterou naleznete na druhé straně této pozvánky. Dle nového Občanského zákoníku je plná moc nutná i v případě spoluvlastnictví SJM (společného jmění manželů), účastní-li se shromáždění pouze jeden z manželů.


Projednání bodů 2-4 proběhne za účasti notáře,

prezence bude probíhat 30 minut před zahájením shromáždění.


Návrh nových stanov tvoří přílohu této pozvánky, podklady k ostatním projednávaným bodům jsou k dispozici k nahlédnutí u členů výboru SVJ.


V Berouně, dne 11.10.2016


MUDr. D. Pěničková
předseda výboru SVJ

 

Anketa

Shromáždění je pro Vás důležité?

ANO
57%
NE
43%
Počet hlasů: 121
 
 
 
TOPlist